Език:
 

 
Подкрепа на масовия спорт в трансграничния район на община Петрич, България и община Серес, Гърция, с акроним 'Sports for All'
Support of Mass Sports in the Cross-border Area of Municipality of Petrich, Bulgaria and Municipality of Serres, Greece with acronym 'Sports for all'
Προώθηση του μαζικού αθλητισμού στη διασυνοριακή περιοχή του Δήμου Petrich και Δήμου Σερρών με ακρωνύμιο 'Sports for all'

 

 
 

 Copyright © 2017 Sports for all. Всички права запазени.